Luigi Giussani, Nekonečno v nás (Il senso religioso, slovacco)

Nekonečno v nás

Luigi GiussaniLÚČ, Bratislava 1999
Pages: 208


Luigi Giussani sa podujíma priblížiť čitateľovi náboženský zmysel človeka. Charakterisuje ho ako samotnú podstatu racionálnosti a základ ľudského vedomia, ako náboženský rozmer vlastný každému. Náboženský zmysel nachádza na úrovni základnej ľudskej skúsenosti, tam, kde si kladieme otázky o zmysle života, reality, diania. Otázky o zmysle nás často vedú k hraniciam tajomstva, kde človek prirodzene túžiaci po pravde a po svojom zavŕšení i šťastí objavuje možnosť iniciatívy tohto Tajomstva, možnosť zjavenia. Ten, kto rešpektuje túto možnosť, používa svoj náboženský zmysel, stáva sa otvoreným, otvoreným pre nekonečno.
Atraktívny svieži štýl Luigiho Giussaniho je zárukou toho, že i neľahká téma čitateľa zaujme. A mladí ľudia sa vďaka nemu o sede dozvedia.

[Original title: Il senso religioso]