Náboženský smysl

Luigi GiussaniPaulínky - Praha 2020
Pages: 279

Náboženský smysl je první svazek trilogie Cesta, ve které monsignor Luigi Giussani shrnuje cestu svého myšlení a zkušenosti. Autor umísťuje náboženský smysl na úroveň elementárních zkušeností každého člověka, tam, kde si lidské já klade otázku po smyslu života, reality a všeho, co se děje. A právě realita vzbuzuje v člověku nejhlubší otázky po vyčerpávajícím smyslu existence.
Giussani vede čtenáře k objevu pocitu prvotní závislosti, jehož velikost a působivost je očividná pro člověka v každé době. V poslední kapitole knihy pak uvádí hypotézu zjevení, podle níž se neznámé Tajemství ujímá iniciativy a dává se poznat člověku. Křesťanství má s náboženským smyslem co do činění právě proto, že se nabízí jako nepředvídaná, ale plně rozumná odpověď na touhu člověka po životě, ve kterém objevuje a miluje své určení.

[Z italského originálu: Il senso religioso]