Giussani,Religiozna zavest sodobnega človeka

Religiozna zavest sodobnega človeka

Luigi Giussanipro manuscripto, Godovič 1991
Pages: 64


Kakšen je pomen nekega bežnega trenutka v odnosu do celote?
Tolmačenje trenutka je človek v vseh časih, tudi ko je trdil nasprotno in se spopadal z njim, doživljal kot poskus da vzpostavi povezavo z njim.
Iskamje povezave med trenutkom in celoto, med časom in večnostjo je za človekov razum neizogibni pojav, saj je človek od vekomaj in globlje od vseh drugih svojih ugotovoljenih potreb, čutil nujno potrebo, da se sprašuje o smislu.