Giussani,Náboženské vedomie moderného človeka

Náboženské vedomie moderného človeka

Luigi GiussaniLÚČ, Bratislava 1991
Pages: 32


«Dnes pozorujeme, že človek je oveľa vnímavejší na otáky o konečnom zmysle života, ktoré stotožňuje s hľadaním zmyslu vlastnej existencie. Túto otvorenosť som ešte pred rokmi nepozoroval. Zdá sa, akoby sa teraz znovuzrodilo ľudské povolanie k budovaniu vzťahu k tomu, čo je zmyslom vlastnej existencie. Zdá sa mi však tiež, že o tomto znovuzrodení sa hovorí takým spôsobom, aby sa nemohlo plne uskutočniť.
Tieto krátke poznámky majú prispieť k tomu, aby sme si ozrejmili toto povolanie a poukázali na jeho pozitívny zmysel».
(Z autorovho “Zámeru”)