Giussani,A modern ember vallási tudata

A modern ember vallási tudata -
A keresztény tapasztalat útján

Luigi GiussaniVigilia Kiadó - Budapest 1994
Pages: 144


Luigi Giussani két mûvét tartalmazza ez a program. A modern ember vallási tudatában rövid, érdekes elemzését adja az emberiség szellemtörténetének. Kiindulópontul T. S. Eliot egy verse szolgál, a szerzô ehhez fûzi gondolatait. A két rész címét is innen meríti: Az emberiség hagyta el az egyházat? Vagy az egyház hagyta el az emberiséget? Különösen érdekes az idézetekkel bôségesen illusztrált könyvben, hogy kézzelfogható eszközül szolgálhat napjaink vitáiban is.
A keresztény tapasztalat útján segít meglátnunk, hogy létezik válasz az embert feszítô problémákra: Jézus Krisztus személyében. Aki lassan, elmélkedve olvassa ezt a mûvet, megerôsödhet abban az érzésében, hogy a teljes válasz az ember legmélyebb kérdéseire a kereszténységben lelhetô fel. A gondolatmenet végén ,,módszertani'' iránymutatást is kapunk: ha mindezt beláttuk, mitévôk legyünk.